خانه / مقالات / فرهنگ بوشهر / ادبیات فولکلور / نمکو- سید جعفر حمیدی
نمکو- سید جعفر حمیدی

نمکو- سید جعفر حمیدی

نمکو وختی که جهلش ميگيره داد ميزنه
الکی لنده ميده، بيخودی فرياد مي زنه
وختی يم حرف می زنه، او خبيلش چر می کنه
اگه پاش حرف بزنی ، بيخودی غر غر می کنه
پس پريگشو ديدمش وهچيره می زد تو کيچه
وهچيرش تو شو تاريک مث تيفون می پيچه

تا مو گفتم نمکو قاره نزن، نصپ شون
کنگيزش زد تو دلم، گفت به مو چه هرکی خوون
سيش ميگی خنده نکن، خنجه غلوقت مي کنه
سيش ميگی منگه نده، اق و بلوقت می کنه
وختی سيلش می کنی، فوری زبونک می زنه
وختی جنبش می شينی، بيخودی برمک می زنه
وختی قهرن با کسی، هی ری زمين تف می کنه
وختی پات آشتی ميشه هی تو جومش مف می کنه
لک و لنجش هميشه تر ترک و آويزونن
چک و چيلش هميشه شل شلک و ناميزونن
صورتش چرب و چيلی گنجه فراغش چپلن
وختی که رو می کنه خل ميشه انگاری شلن
بعضی وختا که دلش تنگن و خلقش نخشن
اف و نالی ميکنه انگاری باد بچشن
همه ميگن نمکو خل شده آواز ميخونه
دهنش واز ميکنه با دهن واز ميخونه
نميدونن غم گتی تو دلش پر ميزنه
غم و غصه جيگرش را مث نيشتر می زنه
اگه عقلش سبکن درد دلش سنگينن
نه کسی داره نه کاری ، سی همی غمگينن

 

واژه نامه شعر محلی نمکو از سید جعفر حمیدی

نمکو = نمکی، نام. اسمی است که برای فرزندان پسر انتخاب می شود البته غير از نام شناسنامه است معمولاٌ اين نام چون مشتق از نمک است جهت تبرک و جلوگيری از چشم زخم روی فرزندان پسر گذاشته می شود
جهل = عصبی شدن
لنده = غرغر کردن
وختی يم = وقتی هم
پاش = با او
اوخبيله = آب دهان که از دهان و کنار لب سرازير می شود
پس پريگشو = پس پريشب
وهچيره = فرياد ترسناک
شو = شب
تيفون = طوفان
کيچه = کوچه
قاره = داد و فرياد
نصپ شون = نصف شب است
کنگيزه = آرنج
به مو چه = به من چه
خوون = خواب است
سيش = برايش
خنچه غولوق = قلقلک دادن
منگه = زيرلب غرغر کردن
اق و بلوق = از گلو صدا درآوردن – صدای استفراغ درآوردن
وختي = وقتی
سيلش می کنی = نگاهش می کنی
زبونک = زبان در آوردن از دهان برای تمسخر
برمک = از کلمه برم = ابرو انداختن – چشمک زدن
جومه = جامه
لک و لنج = لب و لوچه
ترتروک = خيس – نمدار
چک و چيل = دهن – مجموعه چانه و لب و دهن
شل شلک = سست – آويزان
گنجه فراغ = زير پيراهن
خل = خم

 

شاعر: سید جعفر حمیدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*