خانه / مقالات / فرهنگ بوشهر / ادبیات فولکلور / روزآوم و شو واوم- ایرج شمسی زاده
روزآوم و شو واوم- ایرج شمسی زاده

روزآوم و شو واوم- ایرج شمسی زاده

دیندی گَلَه گایَلتون روز آوُم و شو واوُم

سی کَهرَه شکاللتون دی واوُم و بو واوُم

زر گز عاقلی جامِ،گایَل عُواسی1 پامه

گاپون خونه دیندامه تا سیش و دُو واوُم

مثل تیلت مَهسُم دَست بده من دهسُم

وَغُصّه نَه وَهرَه سُم پی غُصه یَل اُو واوُم

نه سیلِ نه بارونِ،نه موج نه طیفونِ

اَرس2 چش گریونِ تا سیر شنُو واوُم

وَکانَه زَنَل سیرُم ،دَم تازه گُلی گیرُم

سی دُحتَرَل ایمیرُم تا کانَه وَ نو واوُم

می چه زرِ سر داری،می کی تو سَفر داری

مَهلی3 سَر خَر داری ،تا خُم سر گُو واوُم

کُربون4 سرت واوُم، هَم بفتُم و هم پاوُم

دورت خُم تیناوُم، دیندات وَلو واوُم

نشمین قد و بالات،سَر مینتِ5 تا نُک پات

باغ گُل همّی جات تا غَرق گُلُو واوُم

مو «ایرجو»ِ نومُم، دَ مُی6 نیگیره دومُم

سی چاسُم7 و سی شومُم،تا بعد چتو واوُم

 

واژه نامه شهر محلی روزآوم و شو واوم از استاد ایرج شمسی زاده (ایرجو) 

1-عواسی:روستای عباسی از توابع شهرستان گناوه

2- ارس:اشک

3-مَهلی: زیاد ،خیلی

4-کُربون: قربان

5- مینت:موی تو- مین:مو

6-مُی:ماهی

7- چاسُم:ناهارم

منبعوبلاگ استاد ایرج شمسی زاده (ایرجو)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*