خانه / ۱۳۹۱ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۱

دکرک جنگ- سید جعفر حمیدی

سید جعفر حمیدی

هرصب تو خونه ی همساده مون دکرک جنگن کلم ديگه از وهچيره شون گيچن و منگن هی ور می چرن از سر و کول هم و با هم فرياد می زنن ، فکر می کنی توپ و تفنگن چار تا پسرن مثل اجل عين اجنه شيطون پيششون نوم خدا گنگن و لنگن يکيش کچلن يکی ديگه ش مين ری سرش ... ادامه مطلب »