چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶
خانه / ۱۳۹۱ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۱

مونم- خلیل تمهید

خلیل تمهید

او كه از بار فراقت درب و داغونن مونم آه سينه ش تو بهارا هم تووسونن مونم او كه قلاب خيالش پشت سيلي شيرّن گير دوم عشق  تو چال زنخدونن مونم او كه تو خورجين سينه ش غير مهر تو نبي دس و پا  تو كنده و زنجيل و زندونن مونم او كه آربيز دلش دائم مي بي زه  درد ... ادامه مطلب »