یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶
خانه / مقالات / فرهنگ بوشهر / ادبیات فولکلور / تیر کاری- سید جعفر حمیدی
تیر کاری- سید جعفر حمیدی

تیر کاری- سید جعفر حمیدی

بيل تا با دل سخته م بوخونم
دل با غصه امخته م بوخونم

جيگرم گل زده، تش تو دلمن
شو و روز ياد تو، هم منزلمن

ديگه مرزنگ چيشم واز نميشه
ديگه دل با مو ، هم آواز نميشه

آخرش رفتی و برشندی دلم
سنگ گتی زدی ، اشکندی دلم

می چه بدخدمتی سيت کرده بيدم
می چه بی حرمتی سيت کرده بيدم

همه بيد و نبيدم، تو بيدی
همه عشق و اميدم، تو بيدی

سی چه رفتی، مو که جونم سی تو بيد
هرچی داشتم ، او و دونم سی تو بيد

شو و روز ورد زبونم تو بيدی
نفسم بيدی و جونم تو بيدی

گل شص پر که می گفتن تو بيدی
باغ نوبر که ميگفتن ، تو بيدی

اوينه بندون که می کردم سی تو بيد
خنچه گردون که می کردم سی تو بيد

آخرش رفتی و برشندی دلم
سنگ گتی زدی اشکندی دلم

غم هجر تو امونم بريده
بانگ و فرياد و فغونم بريده

از غمت مانده غباری تو دلم
رفتنت زد تير کاری، تو دلم

واژه نامه تیر کاری از سید جعفر حمیدی
بيل – beyl= بگذار – بهل = مهلت بده
سخته م = سوخته ام
امخته ام = آموخته ام
بوخونم = بخوانم
گل زده = داغ شده ، گرگرفته ، داغمه بسته
تش = آتش
مرزنگ = مژه چشم
برشندي = برشته كردي
سنگ گتي = سنگ بزرگي
اشكندي = شكستي
مي – mey = مگر
سيت = برايت
بيد و نبيد = بود و نبود ، هست و نيست
او و دون = آب و دانه – در جايي ديگر تركيب اودون و اودوني معني آباداني ميدهد
گل شص پر = گل شصت پر، نوعي گل نرگس
باغ نوبر = باغ نو ميوه، باغ سبز
اوينه = آينه
خنچه گردون = خوانچه گرداني در مراسم مختلف
امون = امان
فغون = فغان
تير كاري = تير كشنده كه فورا آدم را مي كشد.

 

شاعرسید جعفر حمیدی (زندگینامه)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*