خانه / گالری تصاویر / بلبل خرما
بلبل خرما

بلبل خرما

بلبل خرما داراي سر و گلوي سياه با لکه بزرگ سفيد در ناحيه گونه، سطح پشتي قهوه‌اي روشن، سطح شکمي خاکستري چرک، پوشپرهاي زير دمي زرد ونارنجي و دم سياه بانوع سفيد. روي سر اثري از کاکل دارد. پرنده‌اي پر سر وصدا مي‌باشد. پرنده نر و ماده مشابه هستند اما جسارت به صورت کاملا مشخص در جنس نر بيشتر است و پرها و همچنين رنگ چشم‌ها از جلاي بيشتري برخوردار مي باشد.

غذاي اصلي آن همچنان که از نامش بر مي‌آيد بيشتر ميوه درخت خرما و ساير ميوه هاست. در ليست غذاي او حشرات و ملخ‌ها و کرم نيز جايگاه ويژه‌اي دارد. لانه‌اش را اغلب بر روي شاخه درختان موجود مي‌سازد. توليد مثل آنها در اواسط ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد صورت مي‌گيرد.جنس ماده‌ از 4 تا 6 تخم قهوه‌اي زيتوني همراه با لکه هاي ريز سياه مي‌گذارد.پرنده نر و ماده به نوبت 14 تا 15 روز روي تخم مي‌خوابند و سپس والدين جوجه‌ها را با کرم‌ها تغذيه مي‌کنند که در حدود بين 250 تا 300 کرم در روز براي دو جوجه مي‌آورند.بعد از 15 روز جوجه‌ها آشيانه را ترک مي‌کنند. تغذيه جوجه‌ها تا زمان پرواز که يک ماهي به طول مي‌انجامد بر عهده والدين است.

بلبل خرما از جمله آفات درخت خرما محسوب مي‌شود زيرا شهد خرماهاي رسيده را مي‌خورد و در نتيجه آن خرماها يا مي‌ريزد و يا حشرات در آن تخم مي‌گذارند وقوع اين امر موجب خسارت عمده‌اي مي‌شود. بلبل خرما را بعضا به جهت آواز خواني و انس گرفتن سريع با محيط خانه و انسان دست آموز و نگهداري مي‌کنند. اين پرنده چنانچه محيط امني برايش فراهم شود مي‌تواند در خانه لانه‌سازي و توليد مثل نمايد.

بلبل خرما

بلبل خرما

بلبل خرما

بلبل خرما

بلبل خرمابلبل خرما

منبع: تنگستان نما

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*