خانه / بایگانی نویسنده: امید غضنفر

بایگانی نویسنده: امید غضنفر

بوشهر نهنگ پیرن- امید غضنفر

امید غضنفر

بوشهر نهنگ پیرن *****خاک پاک مرد دریان سی خومون ای خاک خینی*****اول و اخر دنیان پا میبنده بند خاکش*****سی غریبه و خومونی ای تو پیر دل شکسته*****یاد ایوم جوونی یاد اون زمون تو باغا*****ادما افتو می کاشتن هر گلیش که در میومد*****جوی چیشی سحر میذاشتن مردمون شهر دریا*****شهرمون دل نگرونن دست تو دست هم که بیلیم*****بندر از مون شادمونن شهرمو ... ادامه مطلب »