دانلود کتاب “ریشه نام خلیج فارس”

تصویر هوایی از خلیج فارس

عنوان کتاب: ریشه نامگذاری دریای پارس

نویسنده: محمد عجم

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 6 صفحه

کانون پژوهش های دریای پارس

[button color=”blue” size=”small” link=”http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://bushehri.persiangig.com/document/Persian-Gulf-Name.pdf” target=”blank” ]لینک دانلود کتاب[/button]

دانلود کتاب “پیشینه نام خلیج فارس”

نقشه ایران

عنوان کتاب: پیشینه هزاران ساله دریای پارس از اغاز تا امروز

نویسنده: یاسمن غلامی

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 31 صفحه

این کتاب در سه بخش زیر تنظیم شده است:

  • نام خلیج پارس پیش از اسلام
  • نام خلیج پارس پس از اسلام
  • نام خلیج فارس و اسناد حقوقی و سازمان ملل متحد

توضیحات: این کتاب برگرفته از کتاب “نام خلیج فارس” از ایرج افشار سیستانی/ مرکز مطالعات وزارت امور خارجه می باشد.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://bushehri.persiangig.com/document/Persiangulf-in-History.pdf” target=”blank” ]لینک دانلود کتاب[/button]

دانلود کتاب “خلیج فارس در طول تاریخ”

تصویر هوایی از تنگه هرمز

عنوان کتاب: نام خلیج فارس در طول تاریخ

نویسنده: دکتر محمد جواد مشکور

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 24 صفحه

[button color=”blue” size=”small” link=”http://bushehri.persiangig.com/document/Persiangulf-in-History.pdf” target=”blank” ]لینک دانلود کتاب[/button]