نقشه فتوحات اسلامی در آسیا

نقشه خلیج فارس

بحر فارس (دریای فارس) در نقشه ” فتوحات اسلامی در آسیا” و نقشه ” تقسیمات اداری ایران” در زمان خلفای عباسی به نقل از اطلس تاریخ اسلام، قاهره، 1922

no.2131-persian-gulf-historical-map

[button color=”blue” size=”small” link=”http://bushehriha.com/wp-content/uploads/no.2131-persian-gulf-historical-map-1024×713.jpg” target=”blank” ]برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی کلیک کنید[/button]

 منبع: مرکز مطالعات خلیج فارس