باقرخان تنگستانی

باقرخان تنگستانی
باقرخان تنگستانی
باقرخان تنگستانی

باقر خان تنگستانی از خاندان تنگستانی که رهبر مبارزات تنگستانی‌ها با نیروهای انگلیس قبل از جنگ جهانی اول بود.

باقر خان تنگستانی بین سالهای ۱۲۰۳ تا ۱۲۰۷ق (۱۷۸۸ تا ۱۷۹۲م) در لیلک تنگستان زاده شد. پس از مرگ پدرش احمدشاه خان تنگستانی که در به قدرت رساندن کریم خان زند، نقش داشت جانشین پدر و حکمران تنگستان شد.

بدنبال مناقشه انگلیس بر سر هرات با ایران، دولت انگلیس یکبار به سال ۱۲۵۴ق (۱۸۳۸م) برای در تنگنا قرار دادن دولت محمدشاه قاجار بوشهر و خارگ را اشغال کرد باقر خان با همراهی شیخ حسن آل عصفور و مردم در مقابل انگلیسی‌ها مقاومت کردند.

بار دیگر به سال ۱۲۷۳ق (۱۸۵۶م) انگلیسی‌ها برای خروج ایران از هرات در دوره ناصرالدین شاه جنوب ایران را متصرف شد. که در این رویارویی نیز باقر خان خط مقاومت تنگستانی‌ها را رهبری کرد.

پس از اولین دوره مقاومت باقر خان از سوی دولت مرکزی به وی درجه «سرهنگی» اعطاء شد. در رویارویی دوم، پسرش احمد خان تنگستانی در نبرد قلعه ریشهر به قتل رسید. باقر خان تنگستانی دو سال پس از نبرد دوم، بدست حکمران فارس زندانی شد.

باقر خان بین سالهای ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۶ق درگذشت و جسد وی به نجف منتقل شد و در ایوان شهدای جنگ تنگستان، در جوار قبر فرزندش احمدخان، به خاک سپرده شد.

منبع: تنگستان نما

بوشهر- لغتنامه دهخدا

بوشهر. (ش) {اخ} شهر بوشهر. مرکز شهرستان بوشهر است که در انتهای شمال باختری شبه جزیره بوشهر واقع شده است . محل اولیه شهر مزبور در 12 کیلومتری محل فعلی و نام آن ریشهر بوده که در زمان نادر شاه افشار از لحاظ مناسب بودن محل برای بندر گاه و ساختمان شهر، محل فعلی انتخاب گردیده و در زمان کریم خان زند توسعه یافته است.

قبل از احداث بندر شاپور و کشیده شدن خط آهن سراسری، این بندر از لحاظ نظامی و اقتصادی در درجه اول اهمیت بوده و حالیه بصورت بندر درجه دوم درآمده است. فاصله این شهر تا شیراز 295 و تا بندر لنگه در حدود 600کیلومتر است. عمق دریا در اطراف این بندر کم میباشد و به همین علت کشتی های بزرگ جنگی و تجاری، قادر به پهلو گرفتن در بندر گاه شهر نیستند و ناگذیرند بفاصله 6 الی 8 کیلومتری بندرگاه لنگر بیاندازند. آب مشروب این شهر از باران و یک رشته قنات که بوسیله لوله وارد شهر میشود تامین میگردد. سکنه شهر 30542تن است.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج7)

نکته: مطلب این پست از لغتنامه دهخدا گرفته شده و از لحاظ آمار اطلاعات قدیمی ای را در بر می گیرد.